Maak kennis met Rezvan Ghoncheh:

Rezvan is projectmanager binnen GreenTeens. Zij coördineert de communicatie en managet de relaties met de verschillende externe partijen die bij het project betrokken zijn.

Rezvan heeft haar Master in de Klinische Psychologie behaald aan de Erasmus Universiteit, en is in 2015 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het onderwerp suïcidepreventie onder jongeren. Gedurende haar promotietraject heeft ze een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen, testen en implementeren van e-learning modules voor professionals gericht op het vroegtijdig herkennen, bejegenen en doorverwijzen van suïcidale jongeren.

Rezvan heeft zich altijd ingezet voor kansengelijkheid en het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren. Dit heeft ze gedaan vanuit verschillende rollen (als bestuurslid, beleidsadviseur, onderzoeker en projectmanager). Ze heeft voor haar inzet de onderscheiding de Civilitate ontvangen van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit, en is genomineerd geweest voor verschillende awards waaronder de VIVA-400.

Momenteel is zij naast haar werkzaamheden binnen GreenTeens ook projectmanager van de NWA Route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs.