Waarom meedoen aan dit onderzoek?

Jongeren zijn de toekomst. Door te investeren in het duurzaam denken en handelen van onze jeugd, dragen we bij aan de kwaliteit van leven voor toekomstige generaties. Uw school kan hier aan bijdragen door met ons samen te werken als “partnerschool”. Vanaf het voorjaar 2023 zijn wij op zoek naar middelbare scholen die mee willen doen aan het GreenTeens project. Wij doen onderzoek bij middelbare schoolleerlingen van alle leeftijden (klas 1 t/m 6) en niveaus.

In deze video leggen leden van ons onderzoeksteam uit wat het voor u als school betekent om als partnerschool mee te doen aan ons onderzoek.

Er lopen momenteel twee deelonderzoeken  (linken naar tabblad deelonderzoeken) waar uw school aan mee kan doen. De inzet van de leerlingen is beperkt tot het invullen van vragenlijsten en/of een eenmalige observatie van hun gedrag. Als u zich als partnerschool aanmeldt nemen wij contact met u op. In nauw overleg en afstemming met u zullen we werken aan een soepel verloop van het onderzoek op uw school.

Wat bieden wij u aan?

We waarderen het erg als we ons onderzoek bij u op school mogen uitvoeren. Daar doen we graag iets voor terug.

We delen onze expertise graag met uw school, bijvoorbeeld in de vorm van:

lesgeven of begeleiden van leerlingen;

verzorgen van workshops, of adviseren van leerkrachten en/of andere medewerkers in duurzaamheid of gerelateerde psychologische vraagstukken bij u op school. Uiteraard staan wij ook open voor andere samenwerkingsmogelijkheden die u voor ogen heeft.


Meedoen

Wilt u met ons samenwerken? Heel fijn! U kunt contact met ons opnemen via greenteens@uu.nl