Doelstellingen

Met GREENTEENS zijn we op zoek naar nieuwe manieren om het milieuvriendelijk gedrag van jongeren te begrijpen en te bevorderen. We willen weten wat het soms moeilijk maakt voor jongeren om zich milieuvriendelijk te gedragen. En we willen weten hoe we jongeren kunnen helpen om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Wij denken dat jongeren vooral gemotiveerd zijn om zich duurzaam te gedragen als ze daarmee autonomie en respect kunnen verwerven. Jongeren willen graag zeggenschap over hun eigen leven. Ook willen ze gewaardeerd worden door leeftijdsgenoten. Kunnen we in ons onderwijs en in mediacampagnes aansluiten bij deze wensen om groene gedragsverandering te bevorderen?

We doen onderzoek in drie landen: China, Colombia, en Nederland. Met longitudinaal onderzoek volgen we de ontwikkeling van duurzame overtuigingen en gedrag van jongeren gedurende meerdere jaren. Met experimenten onderzoeken we hoe we het duurzame gedrag van jongeren kunnen bevorderen.

Kortom: we denken dat jongeren een sleutelrol kunnen spelen in duurzaamheidstransities. We ontwikkelen nieuwe methoden om jongeren te helpen bijdragen aan een meer duurzame wereld voor zichzelf en toekomstige generaties.

Financiering

GREENTEENS wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC) in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidie 864137, toegekend aan Sander Thomaes).

Vragen?

Heeft u een vraag over een van onze deelonderzoeken? Laat het ons weten! U kunt rechtstreeks contact opnemen met de betreffende onderzoeker. Voor algemene vragen over het Greenteens project stuurt u een e-mail naar greenteens@uu.nl.