Maak kennis met Astrid Poorthuis:

Astrid is universitair docent ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Utrecht. Ze begeleidt promovendi binnen GreenTeens.

Astrid’s expertise ligt op het grensvlak van psychologie en onderwijs. Ze onderzoekt de factoren die van invloed zijn op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en jongeren op school. Daarbij bestudeert ze zowel sociale processen (bijv. hoe worden leerlingen gewaardeerd door leeftijdsgenoten), emotionele processen (bijv. hoe prettig voelen leerlingen zich op school), als leerprocessen (wat helpt leerlingen om optimaal te leren). Een recente interesse van Astrid is de prestatiedruk die leerlingen in groeiende mate ervaren op school. 

Een van Astrid’s doelen binnen GreenTeens is om fundamentele kennis over gedragsverandering van jongeren te vertalen naar toepassingen in het onderwijs.