Maak kennis met Stathis Grapsas:

Stathis is postdoctoraal onderzoeker binnen GreenTeens. Hij is verantwoordelijk voor het longitudinale onderzoek waarin de ontwikkeling van duurzaam gedrag in kaart wordt gebracht bij jongeren uit drie verschillende landen (Nederland, China en Colombia). Daarnaast begeleidt Stathis promovendi binnen GreenTeens.

Stathis behaalde zijn Bachelor in de psychologie (cum laude) en driejarige masteropleiding in de klinische psychologie aan de Universiteit van Athene (cum laude).

Voor zijn PhD verhuisde hij naar Nederland. Tijdens zijn promotietraject (Universiteit van Tilburg) ontwikkelde en toetste hij een nieuw theoretisch model van de psychologische motieven die ten grondslag liggen aan narcisme (zijn proefschrift is hier te vinden).

Mede door zijn eigen internationale achtergrond is Stathis geïnteresseerd in de sociale en culturele contexten die van invloed zijn op menselijke gedrag. Stathis gelooft in de kracht van multidisciplinariteit, een overtuiging die ook zichtbaar is in zijn onderzoek. Door diverse perspectieven en onderzoeksmethoden te combineren wil hij bijdragen aan zowel theoretische inzichten als de praktische toepassing daarvan in het onderwijs.

Stathis hoopt binnen GreenTeens tot kennis te komen die niet alleen door jongeren zelf, maar ook door interventie- en onderwijsontwikkelaars gebruikt kan worden om duurzaam gedrag gedrag te bevorderen.