Maak kennis met Jenna Spitzer:

Jenna is promovenda binnen GreenTeens. Ze doet veldonderzoek naar innovatieve interventie- en onderwijstechnieken om het duurzaam gedrag van jongeren (bijvoorbeeld qua voeding, of ondersteuning van milieuorganisaties) te stimuleren.

Jenna behaalde haar Bachelor in de filosofie (cum laude) aan Princeton in de Verenigde Staten. Ze voltooide ook opleidingen in waarden en publiek leven en milieukunde. Na haar opleiding werkte ze tijdelijk als leraar op basis- en middelbare scholen in New York.

Aan de Universiteit Utrecht heeft ze de onderzoeksmaster ‘Development and Socialization in Childhood and Adolescence’ gevolgd, die ze in 2021 afrondde (cum laude).

Jenna’s motivatie om jongeren te helpen om hun potentieel optimaal te benutten, bracht haar bij het GreenTeens project.