Maak kennis met Roel Sips:

Roel is student assistent binnen GreenTeens. Hij speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van contacten met scholen die deelnamen aan het onderzoek en dataverzameling.

Roel behaalde zijn bachelor in Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht, en volgde daarnaast een minor in de Sociologie. Zijn schreef zijn bachelorthesis binnen GreenTeens. Momenteel volgt hij een master in de Sociologie, waar hij zich richt op beleidsmatige oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering.

Roel wil duurzame gedragsverandering begrijpen vanuit zowel een psychologisch als sociologisch oogpunt. Met zijn bijdragen aan GreenTeens hoopt hij meer te begrijpen over het duurzaam gedrag van jongeren.